NÁVOD NA POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa zakúpeného výrobku, neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom: sk@droplead.co